Hỗ trợ giải rượu và giải độc gan.

550.000đ / hộp/ 10 chai 75ml

Hỗ trợ giải rượu và giải độc Gan.

50.000đ / chai 75 ml