fbpx

Nội dung chương trình khuyến mãi:

  • Tặng sản phẩm CONDITION trị giá 50.000đ khi mua 01 hộp phẩm CONDITION LIVER trị giá 550.000đ
  • Tặng sản phẩm CONDITION CURCUMIN FAST trị giá 25.000đ khi mua 01 hộp sản phẩm CONDITION WOMAN trị giá 490.000đ
  • Tặng sản phẩm Nước Hồng Sâm HONGSAMJIN GOLD trị giá 30.000đ khi mua 01 hộp sản phẩm CONDITION JOINT trị giá 420.000đ

Thời hạn áp dụng: Siêu phẩm sắp được ra mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *