Aiming to be recognized as a global pharmaceutical drug developer

Hướng đến mục tiêu trở thành Nhà sản xuất Dược phẩm toàn cầu

Hướng đến mục tiêu trở thành Nhà sản xuất Dược phẩm toàn cầu

RESEARCH AREAS

inno.N research focuses expand to a wide range of fields.

IN-A003,
IN-A005,
IN-A006,
IN-A007,
IN-A008
IN-A002 IN-A004,
IN-A009,
IN-A010
IN-A001 IN-A011,
IN-A012
NCE Etc. Oncology Auto immune
disease
Non-
alcoholic steatohepatitis
Gastro
esophageal reflux disease

Based on its extensive experience in drug development, inno.N has successfully launched a new product called ‘K-CAB Tab.’, A treatment for gastroesophageal reflux disease in Korea. inno.N is gradually expanding its market by focusing on gastrointestinal, cancer and immunological drugs to meet the high demand of the open market. In parallel, inno.N is continuing to implement many projects “Research & amp; Innovation ”with leading R & amp; D companies in Korea, Japan, the US and Europe to accelerate the development of potential new drugs and expand the R & amp; D network globally.

Công nghệ nền tảng


Di truyền
Văn hóa
Thanh lọc
Mở rộng quy mô

Chuyên biệt theo lĩnh vực


Công nghệ chuyên biệt
phát triển thuốc mới
+
Công nghệ khác biệt

inno.N đang phát triển các loại sinh phẩm khác nhau dựa trên khả năng R&D của mình và sự thương mại hóa của Interferon Alpha và Beta, GCSF, EPO, v.v.. Đồng thời, inno.N đang nghiên cứu các loại thuốc Protein thế hệ thứ hai, kháng thể và các loại Vắc-xin khác biệt dựa trên kinh nghiệm phát triển.

inno.N đang phát triển các loại thuốc Generic dựa trên sự kết hợp giữa liều lượng cố định của hoạt chất gốc và cơ chế hoạt động của thuốc.

inno.N đang thương mại hóa các sản phẩm bằng cách tập trung chủ yếu vào nhiều nhóm Dược phẩm, như hệ tuần hoàn và hệ thống nội tiết, dựa trên các cơ sở nghiên cứu và cơ sở thí điểm chất lượng đảm bảo. Với sự khác biệt trong cơ chế hoạt động của thuốc, inno.N sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng những nhu cầu bỏ ngỏ của thị trường.

ĐỒ UỐNG

Dựa trên khả năng R&D của mình trong việc thương mại hóa các sản phẩm CONDITION và HUTGAESOO, inno.N đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm với thương hiệu lớn và chức năng mới.

THÀNH PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

inno.N đang phát triển nhiều nguyên liệu được công nhận riêng với các chỉ định cụ thể cho các bệnh rối loạn đa yếu tố, bệnh tuổi già/mãn tính.