Tìm kiếm các
sản phẩm cải tiến

QUY TRÌNH

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu, phát triển thuốc mới thông qua các quy trình sau đây.

 • 1 KHÁM PHÁ

  Thiết lập mục tiêu phát triển

 • 2 PC

  Thực hiện các thí nghiệm sinh hóa trên mẫu động vật

 • 3 GIAI ĐOẠN

  Thử nghiệm lâm sàng trên con người

 • 4 NDA

  Đơn xin cấp phép lưu hành sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng

Thực thể hóa học mới

Cập nhật 04.2020

 • KÝ HIỆU
 • MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • KHÁM PHÁ
 • PC
 • GIAI ĐOẠN I
 • GIAI ĐOẠN II
 • GIAI ĐOẠN III
 • NDA
 • IN-A001
  Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A002
  Bệnh tự miễn dịch

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A010
  NASH, tăng nhãn áp

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A012
  Thuốc chống nôn

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A011
  Dinh dưỡng

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A003
  Ung thư

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A004
  Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A005
  Ung thư

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A006
  Ung thư

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A007
  Ung thư

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A008
  Ung thư

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-A009
  Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA

Chế phẩm sinh học

 • KÝ HIỆU
 • MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • KHÁM PHÁ
 • PC
 • GIAI ĐOẠN 1
 • GIAI ĐOẠN 2
 • GIAI ĐOẠN 3
 • NDA
 • Hệ tạo huyết
  Thiếu máu

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-B001
  Bệnh tay chân miệng

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-B002
  Bệnh đậu mùa

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-B004
  Bệnh tự miễn dịch

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-B003
  Viêm phổi

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-B005
  Ung thư

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-B006
  Nền tảng

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA

IMD

 • KÝ HIỆU
 • MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • KHÁM PHÁ
 • PC
 • GIAI ĐOẠN 1
 • GIAI ĐOẠN 2
 • GIAI ĐOẠN 3
 • NDA
 • IN-C008
  Tăng huyết áp, tăng lipid máu

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C011
  Bệnh tiểu đường

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C012
  Bệnh tiểu đường

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C019
  Uremia

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C009
  Bệnh tiểu đường

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C004
  Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C006
  Dinh dưỡng

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C001
  Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C002
  Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C003
  Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C005
  Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C007
  Dinh dưỡng

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C013
  Bệnh tiểu đường

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA
 • IN-C014
  Bệnh tiểu đường

  • KHÁM PHÁ
  • PC
  • GIAI ĐOẠN 1
  • GIAI ĐOẠN 2
  • GIAI ĐOẠN 3
  • NDA