Quy trình nghiên cứu

Tìm kiếm các sản phẩm cải tiến

Quy trình nghiên cứu

QUY TRÌNH

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu, phát triển thuốc mới thông qua các quy trình sau đây.

Quá trình phát triển thuốc của chúng tôi bao gồm các giai đoạn sau.

gd1

KHÁM PHÁ

Thiết lập mục tiêu phát triển

gd2

PC

Thực hiện các thí nghiệm sinh hóa trên mẫu động vật

gd3

GIAI ĐOẠN

Thử nghiệm lâm sàng trên con người

gd4

NDA

Đơn xin cấp phép lưu hành sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng

Chemical Entity VI
Biologicals VI corrected
IMD VI
Pipeline VI Mobile